Jste zde

O nás

Více o BLE

Biodiversity Library Exhibition (BLE, ve volném překladu „Knihovna prohlídek rozmanitosti přírody“) je virtuální platforma, která využívá možností internetu k šíření povědomí o přírodním bohatství a biodiverzitě mezi širokou veřejnost. Prostřednictvím zajímavých informací, atraktivních a dokumentárních ilustrací, fotografií a literatury jsou prezentována jednotlivá témata jako virtuální prohlídky. Například do světa koření a koření produkujících rostlin nás zavede téma „Koření“ nebo o jedovatých druzích z různých částí světa a skupin se dozvíte v tématu „Jedovatá příroda“. Množství témat na BLE konstantně narůstá díky spolupráci s významnými zahraničními partnery. Vzhledem k tomu, že veškerý multimediální obsah a literatura odkazuje přímo na svůj zdroj portálů a archivů, BLE zároveň propojuje tyto zdroje na jedné platformě. Veškerý obsah na BLE je pod licencí CC-BY-NC , pokud není u objektu uvedeno jinak.

Více o BHL-Europe

The Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe) je projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu eContentplus od roku 2010. Přírodovědné knihovny, muzea a botanické zahrady společně uchovávají většinu světových publikací týkajících se výzkumu a popisu biologické rozmanitosti. Bohužel je většinou digitální přístup k těmto informacím obtížný. BHL-Europe si klade za cíl jejich zpřístupnění každému skrze spolupráci mezi jednotlivými evropskými digitálními knihovnami. Na webovém portálu BHL-Europe, který je vícejazyčný, je možné tyto informace vyhledávat a získat s pomocí rozmanitých funkcí pro vyhledávání. Tyto informace jsou také dostupné skrze webový portál projektu EUROPEANA . Ilustrace obsažené v literatuře a zobrazené na webových stránkách jsou příkladem velkého množství materiálu týkajícího se přírodní rozmanitosti, který rádi zpřístupníme světové veřejnosti.      

Více o BHL-US/UK

The Biodiversity Heritage Library (BHL) je konsorcium přírodovědných knihoven a knihoven botanických zahrad, které spolupracují na digitalizaci literatury o biodiverzitě v nich uložené a na zpřístupnění tohoto dědictví k neomezenému a účelnému využití v rámci světového „společenství biodiverzity“. Za účelem zpřístupnění informací o přírodní rozmanitosti pro světovou veřejnost spolupracuje BHL s mezinárodní taxonomickou komunitou, držiteli autorských práv a s jinými skupinami. Od svého založení v roce 2005 a partnerství s Internet Archive a také díky místním digitalizačním aktivitám již BHL převedla do digitální podoby na 100 000 titulů, které dohromady čítají miliony stran taxonomické literatury.  Čtěte dále zde...        

Více o projektu OpenUp!

OpenUp! je zkrácený název projektu „Opening Up the Natural History Heritage for Europeana“. Nepřeberné množství fascinujících dokladů o bohaté rozmanitosti přírody je uloženo v muzejních kolekcích po celém světě, mnoho z nich je ovšem skryto a nepřístupno hluboko v jejich depozitářích. Projekt OpenUp! (www.open-up.eu) otevírá možnost přístupu k více než jednomu milionu těchto pokladů, které patří ke světovému dědictví biodiverzity.   Exponáty a exempláře zpřístupněné očím veřejnosti díky projektu OpenUp! zahrnují fotografie, videa, zvukové nahrávky či umělecké předměty, které byly často běžným návštěvníkům muzeí nepřístupné. Veškeré informace poskytnuté v rámci projektu OpenUp! jsou ověřovány odborníky a uveřejňovány skrze portál projektu EUROPEANA (www.europeana.eu).

Více o projektu Europeana

Europeana (www.europeana.eu) je projekt financovaný Evropskou komisí, který skrze svůj webový portál umožňuje veřejnosti přístup k digitalizovaným kolekcím a sbírkám evropských muzeí, knihoven, archivů a také k mnohým audio-vizuálním kolekcím. EUROPEANA na jediném místě shromažďuje a zpřístupňuje miliony knih, obrazů, filmů, muzejních exponátů a archivních záznamů, které byly v rámci Evropy digitalizovány. V současné době je na portálu Europeany k dispozici zhruba 23 milionů položek, které byly poskytnuty více než 2 200 evropskými institucemi z 33 zemí.

Více o Národním muzeu

Národní muzeum je největší muzeum v České republice. Jako hlavní státní muzejní instituce hraje významnou sběratelskou, vědeckou, vzdělávací a metodologickou roli a snaží se povzbudit národní povědomí a pocit náležitosti k evropskému a světovému společenství a kultuře. Národní muzeum se orientuje na mnoho vědeckých disciplín od přírodních věd až ke specializovaným oblastem věd sociálních. Díky spolupráci národního muzea v projektech BHL-Europe a OpenUp! bylo možné vytvořit tuto platformu BLE a poskytnout jí široké veřejnosti.

Více o EOL

The Encyclopedia of Life (EOL, v překladu Encyklopedie života) je projekt založený v roce 2007. Na počátku projektu stála poměrně smělá myšlenka – projekt si položil za cíl vytvořit „každému druhu vlastní webovou stránku“. EOL shromažďuje ověřené informace z mnoha zdrojů ze všech částí světa (muzea, spolky, odborníci, atd.) do jediné velké databáze jednoduše přístupné z jednoho místa, a to webového portálu EOL.org . Myšlenka vytvořit jednotnou databázi všech druhů existovala již dříve, na jejím počátku stála řeč vítěze TED Prize 2007, Dr. Edwarda O. Wilsona. Webové stránky EOL byly spuštěny v únoru 2008 a získaly si pozornost světových médií. Projekt byl spuštěn s použitím štědrých finančních prostředků, které byly poskytnuty J. D. and C. T. MacArthurovými a Nadací A. P. Sloana. Mezi pět zakládajícími institucemi byly Field Museum, Harvard University, the Marine Biological Laboratory, Missouri Botanical Garden a Smithsonian Institution. Dnes se EOL stává světovým společenstvím s mnoha přispěvateli a spolupracovníky, které slouží laické i odborné veřejnosti, nadšencům, učitelům i studentům z celého světa.